سریال fleabag ، دو روی یک سکه است. یا از همان ابتدا با شخصیت اصلی فیلم همراه می شوید یا اصلا نمیتوانید درکش کنید و رهایش کنید.

سریال fleabag ، روایت زندگی روزمره و مشکلات دختر جوانی است که پی در پی دچار اشتباهات فراوان می شود. در طول تماشای سریال او را سرزنش می کردم، گاهی بخاطر اشتباهات عجیب و غریبش عصبانی می شدم ،گاهی به خاطر اعتماد  به نفسش در ارتباط با ادمهای کسل کننده اطرافش که نمی توانستند خود واقعیشان باشند لذت می بردم، و در عین حال از کمک هایی که به اطرافیانش به خصوص خواهرش ، که از فرط غرق شدن در زنگی فانتزی اش، به شدت نچسب و بداخلاق بود تعجب می کردم فلیبگ دختری جسور،مهربان،بااعتماد به نفس،سردرگم و تنها بود که به هر چیزی چنگ می زد تا خودش را پیدا کند در عین حال که حسابی مرا حرص داد اما او را دوست داشتم و با او همذات پنداری می کردم به خاطر خودش بودن.

در نهایت ما انسانیم و آسیب پذیر کاش بتوانیم انقدر به خودمان نزدیک شویم تا از سمومی که وارد روحمان شده رهایی پیدا کنیم.

سریال fleabag توسط (فیبی والربرج) phoebe Waller bridge  ساخته و نوشته شده و خودش نیز در شخصیت اصلی داستان ظاهر می شود .فصل اول سریال fleabag در سال 2016 منتشر شد و فصل دوم در سال 2019 و هر فصل شامل شش قسمت است.

شخصیت پردازی بی نظیر، دیالوگ های عمیق و پالت های زیبا و تماس دائمی شخصیت اصلی با تماشاچیان از ویژگی های بارز این سریال است.