رج زدن در سینما : با توجه به هزینه بر بودن وسایل متعدد استفاده شده در تولید فیلم، از تجهیزات مربوط به فیلمبرداری گرفته تا وسایل موجود در صحنه و به ویژه هزینه اجاره مکان‌ها، دستیار کارگردان مجموعه نماهای مثلاً مربوط به یک مکان خاص یا موقعیت دیگر را که درهمه فیلم‌نامه پراکنده شده، براساس خط داستانی فیلم‌نامه کنار هم قرار داده و آن را برای کارگردان مشخص می‌کند.

همچنین چون بعضی بازیگرها به دلایل حرفه‌ای ویا به دلایل دیگر باید زودتر پروژه را ترک کنند، تمام نماهای مربوط به آن‌ها رج زده می‌شود. پس از رج زدن، بایک برنامه‌ریزی دقیق روزانه، فیلمبرداری به سرعت انجام می‌شود وهزینه‌ها کاهش می‌یابد.

و به این گونه ممکن است مراحل فیلمبرداری با آنچه که خط داستانی فیلمنامه مشخص می کند ، متفاوت باشد.