فیلم زندگی مشترک آقای محمودی و بانو ، به کارگردانی روح الله حجازی ، در امتداد فیلم قبلی این کارگردان ، زندگی خصوصی آقا و خانم میم ساخته شده و کارگردان موضوعاتی تقریبا مشابه را از زوایای گوناگون به تصویر کشیده است.

داستان فیلم زندگی مشترک آقای محمودی و بانو ، داستان مواجهه خاله و خواهرزاده پس از هفت سال دوری است. داستان برخورد دو زن با دنیاهای متفاوت از دو نسل متفاوت است .

داستان ابهامات و سرگشتگی های انسان ها در تقابل سنت و مدرنیته است .

فیلم تقابل زن سنتی و مدرن را به تصویر می کشد . زن سنتی آشفته از رفتار عجیب و غریب خواهرزاده و واکنش مثبت شوهر سنتی اش به این شمایل و رفتارها ( مثل سیگار کشیدن یا عقد موقت خواهرزاده با پارتنرش ) ، مانند راهبه ای مقدس نظاره گر و سرزنش گر شرایط است بدون در نظر گرفتن احساسات و عواطف خودش . چون در نهایت ناراحتی همچنان اصرار به پختن غذا و انجام وظایفی که دیگر از او جدا نیست ، دارد .

خواهرزاده ، زنی مدرن است که در رابطه ای به سر می برد که به قول قدیمی ها چفت و بست ندارد و به باد بند است . او سرکش ، تابو شکن و خودخواه است اما در این شرایط ، سردرگم مانده . او هم اشتباه می کند . در مدرنیت به آرامش نرسیده چون بدون آگاهی و با شرایطی ناخواسته در این دریای طوفانی پارو زده و در حال غرق شدن است .

مردان داستان ، خود نمی دانند از زن بودن ، چه میخواهند . زن امروزی می خواهند با روحیات زن دیروزی یا بالعکس .

من به شخصه این تقابل و تضاد ، تردید و ترس را در هر دو زوج سنتی و مدرن حس کردم .

از ویژگی های بارز فیلم بازی خوب ترانه علیدوستی و هنگامه قاضیانی ، استفاده از نمادها و نشانه ها به درستی ،استفاده از دیالوگ های عالی همراه با یک پایان بندی مناسب است .