Press ESC to close

ali

پلان یا نما

تصمیم گرفتم در یک بخش از پست ها اصطلاحات سینمایی رو معرفی کنم. این کار علاوه بر…